• English
 • Magyar

1031 Budapest, Szentendrei út 208. | iroda@drgroszman.hu

Ügyvédi irodának széleskörő tapasztalattal rendelkezik a következő területeken:

Társasági jog

 • Megbízásaink kiterjedtek a különféle belföldi és külföldi cégalapítási kérdésekre és mindenféle gazdasági társaság valamint egyéb szervezetek, alapítványok jogi ügyeinek ellátásában.
 • Cégalapítás
 • Cég átalakulások
 • Társaságok felvásárlását, üzletrészek megszerzését
 • Társaságok életében előforduló társasági jogi vonatkozású döntések előkészítése
 • Teljeskörű cégbírósági ügyintézés
 • Csődeljárással, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyek
 • Tapasztalattal rendelkezünk továbbá a társasági események (taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés) jegyzőkönyveinek és más jogi dokumentációinak az elkészítésében is.
 • Vállalat felvásárlásokkal kapcsolatban az Ügyvédi iroda vállalja a megcélzott gazdasági társaság teljes jogi átvilágítására (due diligence), beleértve a társasági jogi, munkajogi, a hitel- és teljes szerződésállománnyal kapcsolatos átvilágítást is.
 • Társaságok átalakulásánál közreműködünk a tulajdonosi határozatok előkészítésében, teljeskörő cégbírósági és egyéb hatóságok felé történő bejelentesékeben.

Ingatlanjog

Irodánk többéves szakmai tapasztalattal rendelkezik az ingatlanjog területén, mely magába foglalja az ingatlan-adásvétellel, ingatlanépítéssel, ingatlanfejlesztéssel illetve hasznosítással kapcsolatos jogi tanácsadás mind magánszemélyek, mind társasvállalkozások  részére.

Bármely lakás, családi ház, vagy egyéb minősítésű ingatlan (építési telek, üdülő, garázs, termőföld, stb.) megvásárlása illetve eladása esetén, adásvételi szerződés kötésénél az alábbi szolgáltatásokat  tudjuk partnereink részére nyújtani:

 • az ingatlan státuszának vizsgálata / tulajdoni lapok beszerzése
 • az adásvétel adó-és illetékkövetkezményeinek megvizsgálása
 • az adásvétellel / bérléssel / üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentációk elkészítése vagy vélemenyézese
 • az adásvétellel kapcsolatos ügyvédi letéti szolgáltatás nyújtása
 • földhivatal előtti teljes körű eljárásra és jogi képviselet
 • közművek átírási folyamatásának támogatása
 • ajándékozási szerződések készítése és ellenjegyzése
 • társasházi alapító okiratok készítése és ellenjegyzése, illetve módosítása
 • társasházakkal kapcsolatos egyéb ügyintézés, különösen közös költség tartozással kapcsolatos jelzálogjog bejegyzési eljárások
 • ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos szerződések készítése (elővásárlási jog, vételi jog, jelzálogjog, haszonélvezet alapítása, stb.)
 • birtokvédelmi, valamint lakcím-kijelentési ügyek intézése

A fentieken túlmenően foglalkozunk társasházak, irodaházak, üzlethelyiségek bérbeadásához szükséges bérleti szerződések elkészítésével, üzemeltetési szabályzatok kidolgozásával is.

Energia jog

Magyarország egyik legnagyobb energiajogi irodájával történő együttműködésnek köszönhetően irodánk tevékenységei kiterjednek az energiajog alábbi területeire:

 • Energetikai tárgyú szerződések elkészítése
 • Vezetékjogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadás
 • Engedélyezési eljárások teljeskörő menedzselése
 • Villamos energia és földgázbeszerzéssel, kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás
 • Villamosenergia, illetve földgáz-szállítási szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás
 • Üzletszabályzatok készítése
 • Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Hatóságok előtti, valamint peres és peren kívüli képviselet, fogyasztók képviselete

Polgári jog